2020. december 14-én került megrendezésre Magyarország ENSZ-csatlakozásának 65. évfordulója alkalmából megrendezett online esemény, amelyen Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár tartott előadást a hazánk által elért kiemelkedő sikerekről és a képviselt legfontosabb magyar érdekekről a szervezetben.

Az államtitkár először Magyarország ENSZ-hez való csatlakozásának körülményeire tért ki, elmondta, hogy hazánk tagságának kezdeti éveit alapjaiban határozta meg az 1956-os forradalom és a szovjet katonai beavatkozás, amely azonnal az ENSZ Biztonsági Tanácsa, valamint a Közgyűlés napirendjére került. Az ezt követő néhány évtizedben, habár tapasztalható volt a konszolidáció, a végleges változást a rendszerváltás hozta meg országunk számára, amikortól szuverén államként lehetőségünk nyílt a magyar emberek érdekeinek multilaterális platformon történő valódi képviseletére – tette hozzá.

Sztáray Péter beszédében szót ejtett Magyarország szervezeten belüli fontos, jelenlegi tagságairól, továbbá jövőbeli jelöltállítási elképzeléseiről, melyhez kapcsolódóan megemlítette, hogy hazánk jelöltet állít az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki posztjának betöltésére. Az államtitkár előadása során kitért Magyarország ENSZ-békefenntartói tevékenységében végzett kiemelkedő munkájára, a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) végrehajtásával kapcsolatos komoly erőfeszítéseire, valamint az ENSZ költségvetési problémáit illető aggodalmaira is. Hozzátette, hazánk példamutatóan viselkedik e téren, kötelező hozzájárulásainkat mindig időben és teljes egészében teljesítjük. Elmondta: kiemelt támogatói vagyunk a szervezet reformtörekvéseinek, azon belül is különös figyelmet fordítunk a Biztonsági Tanács régóta húzódó reformjára. Az államtitkár kitért az ENSZ-család szervei, szakosított intézményei és kapcsolódó szervei tevékenységeinek támogatására is, melyhez köthetően elmondta, Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy az ENSZ-család szervei regionális irodáikat és szolgáltató központjaikat országunkba telepítsék. Sztáray Péter rámutatott: a magyar kormány támogatásával számos nemzetközi szervezet, köztük a UNHCR, FAO, ILO, UNICEF, WHO, IFRC és UNOCT létesített Budapesten irodát.

Az államtitkár kiemelte továbbá, hogy hazánk számára az ENSZ fontos külpolitikai érdekérvényesítő eszköz, ezért aktív résztvevői vagyunk a szervezeten belüli politikai vitáknak is. A magyar érdekek szempontjából kiemelt területnek nevezte a migrációt, a terrorizmus elleni küzdelmet, a kiberbiztonságot, valamint a nemek közti egyenlőséget is. Sztáray Péter államtitkár beszédének végén elmondta, hogy Magyarország elkötelezett támogatója az ENSZ hatékonyabbá tételének, célunk egy olyan szervezet kialakítása, mely képes a kor kihívásaira megfelelően reagálni és még eredményesebben tud hozzájárulni a szervezet legfőbb céljához, a nemzetközi béke és biztonság megteremtéséhez.

Magyarország ENSZ-hez való csatlakozásának 65. évfordulója alkalmából megrendezett online eseményen Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár mellett előadást tartott  Bogyay Katalin nagykövet, Magyarország  állandó ENSZ képviselője New Yorkban, Szenes Zoltán ny. vezérezredes, valamint Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke is.