A nemzetközi szervezetekhez tartozó globális szolgáltató központok jelenlétének illeszkedése a kormányprogramba


A nemzetközi együttműködésben való hangsúlyos szerepvállalás melletti elkötelezettségünket figyelembe véve, továbbá hazánk nemzetközi láthatóságának növelése érdekében a Magyar Kormány támogatja, hogy hazánk a nemzetközi szervezetek egyes adminisztratív feladatait ellátó részlegeinek befogadásával a nemzetközi szervezetek égisze alatt működő intézmények szolgáltató irodáinak (GSC – globális szolgáltató központ) regionális központjává váljon. Az elmúlt években hazánkba települt nemzetközi szervezetek budapesti elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos költségeket az érintett szervezetek Magyarország donortevékenységének részeként, tényleges pénzügyi felajánlási hozzájárulásaként tartják nyilván, amely korábbi ODA (Official Development Aid – hivatalos fejlesztési támogatás) tevékenységünkben jelentős javulást eredményezett.


További szolgáltató központok befogadása, vagy a meglévők bővítése gazdaságilag is kedvező hazánk számára: minden ilyen központ létesítése új munkahelyek teremtésével járul hozzá a képzett, magasan kvalifikált, nyelveket beszélő munkaerő hazai foglalkoztatásának előmozdítására és megtartására irányuló kormányzati szándék megvalósulásához. Ezen túlmenően a későbbiekben hazai környezetben nyílhat lehetőség a nemzetközi tisztviselői karba (International Professional Staff) történő bejutásra.Miért lehet Budapest kitűnő választás egy nemzetközi szervezet számára?


A nemzetközi szervezetek irodalétesítési szándéka minden alkalommal alátámasztja a nemzetközi szervezetek Budapesttel szembeni magas fokú elégedettségét, valamint a kormányzattal szembeni töretlen bizalmat. A város által nyújtott komparatív előnyök – a főváros elhelyezkedése és infrastruktúrája, magasan kvalifikált, idegen nyelveket beszélő munkaerő, így különösen IT területen, a fejlett pénzügyi, humánerőforrás, IT szektor, stb. – miatt a nemzetközi szervezetek költséghatékony működtetése szempontjából kedvező lehetőség az egyes adminisztratív-szolgáltató tevékenységek Magyarországra történő kiszervezése.


A Magyar Kormány minden nemzetközi szervezet számára ugyanazon alapelvek mentén nyújt szolgáltatásokat, amely szerint a Kormány biztosítja elsősorban az iroda bérlését (első elhelyezéskor vagy bővülés esetén az iroda egyszeri kialakítását), annak berendezését/bútorozását, őrzését, karbantartását, takarítását. A személyi költségek biztosítása a nemzetközi szervezetek feladata.


A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szerepe az ENSZ szervezetek elhelyezésében

Az ENSZ szervezetek magyarországi létesítése székhelymegállapodás kötése útján történik, amely mint nemzetközi szerződés az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik, ezért törvényben történő kihirdetése szükséges. Az ENSZ szervezetek budapesti elhelyezéséhez a költségvetési pénzügyi forrást a Pénzügyminisztérium biztosítja, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) pedig végrehajtó szervként funkcionál, működteti a központosított közbeszerzési rendszert, biztosítja a minisztériumok részére a szakfeladataik végzéséhez szükséges munkakörnyezetet és infrastruktúrát, valamint az ENSZ szervezettel kötött kiegészítő megállapodást (technikai részleteket tartalmaz) vagy  annak módosítását, illetőleg az elhelyezést szolgáló irodaterületek bérleti szerződését a KEF írja alá a kormányzat nevében.


 A budapesti ENSZ szervezetek közül a Külgazdasági és Külügyminisztérium felelős a UNHCR (Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) GSC, a UNICEF (ENSZ Gyermekalap) GSC, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) GSC, az IFRC regionális iroda és GSC, a Duna Bizottság, valamint a UNOCT (Az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala) európai regionális programtámogató irodájának elhelyezéséért.A budapesti globális szolgáltató központokkal kapcsolatos aktuális információk


UNHCR

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) globális szolgáltató központja az 1133, Ipoly utca 3-5, B, C, D épületek, illetve a XIII. kerület, Népfürdő u. 22., (Duna Tower Irodaház) cím alatt helyezkedik el, összesen 11400 négyzetméteren. A szolgáltató központ 500 fővel dolgozik, jelenleg a második ütemű bővítés zajlik, mely során 100 fő új alkalmazott érkezik majd a Központba.WHO

A WHO globális szolgáltató központja 2016-tól van jelen Budapesten. A Központ az 1132 Váci út 30. alatt található irodaházban kezdte meg működését, mely összességében 25 fő speciális feladatokat ellátó személyzet elhelyezését biztosítja. A Központ első ütemű bővítése jelenleg zajlik, mely során újabb 25 fővel bővítik az alkalmazottak számát, valamint a szervezet által használt irodaházi alapterület 2020 négyzetméterre nő majd.UNOCT

Az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) európai regionális programtámogató irodájának székhelyéül szintén Budapestet választotta, a munkálatok 2020-ban kezdődnek majd a XIII. kerület, Népfürdő u. 22., (Duna Tower Irodaház A torony, 15. emelet) cím alatt 838 négyzetméteren. Az első évben a szervezet 25 fő alkalmazottat tervez Budapestre telepíteni, majd a következő évben további 30-50 fős bővítést terveznek. UNICEF

Az ENSZ Gyermekalapja globális szolgáltató központjának második ütemű bővítése július közepén lezárult, a Wesselényi utca 16. szám alatt elhelyezkedő irodaépületben adták át az 50 új alkalmazottnak helyet adó részleget, így a Központ jelenleg 430 alkalmazottal dolgozik 8405 négyzetméteren.IFRC

A Vöröskereszt és a Vörös Félhold szervezeteinek Nemzetközi Szövetségének budapesti globális szolgáltató központja az 1132, Váci út 30. cím alatt helyezkedik el, ahol 2025 négyzetméteren jelenleg 78 főt foglalkoztatnak.