Magyarország ENSZ-tagságának elmúlt 60 éve során számos ENSZ szakosított intézmény és más jelentős nemzetközi szervezet nyitotta meg regionális képviseletét, illetve összekötő irodáját Budapesten. A nemzetközi szervezetek Budapest kiválasztásakor figyelemmel voltak a működésükhöz szükséges feltételekre, így különösen a magyar hatóságokkal fenntartott hatékony és megbízható munkakapcsolatokra, a magyar főváros központi elhelyezkedésére, fejlett infrastrukturális adottságaira, a magasan kvalifikált magyar munkaerőre. Magyarország büszke arra, hogy több fontos szervezet közép- és délkelet-európai regionális központját nálunk helyezi el, hiszen ezen irodák tevékenysége során is számos nemzetközi tanácskozásnak és szakmai továbbképző program helyszíne Budapest.

 

 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala és a FAO Közös Szolgáltató Központja

 

1996-ban budapesti székhellyel jött létre az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) Közép és Kelet-Európai Alregionális Hivatala. 2007 júliusában a FAO decentralizációs folyamatának eredményeként Rómából Budapestre települt át a FAO Európai Regionális Hivatala, immáron kibővített feladatokkal FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala néven. A két hivatalt közel 5 évi „együttélés” után 2012. január 1-jén összevonták.  Fő feladata az igen szélesen értelmezett közép- és kelet-európai térség agrárproblémáinak koordinálása. (http://www.fao.org/europe/regional-office/en/)

 

2007. november elejétől Budapesten működik a FAO Közös Szolgáltató Központja (SSC), amely a FAO-nak végez adminisztratív, humánpolitikai, utaztatási és gazdálkodási tevékenységet. 

(http://www.fao.org/europe/ssc/en/)

 

Jelenleg folyamatban van a budapesti FAO hivatalok bővítése, reményeink szerint még idén sor kerülhet a Földművelésügyi Minisztérium épületében kialakított új irodák átadására.

 

 

 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) Közép-Európai Regionális Képviselete és Globális Szolgáltató Központja (http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/index.html)

 

Magyarország 1989-ben csatlakozott a menekültek helyzetét szabályozó 1951. évi Genfi Egyezményhez, és térségünkben elsőként tette lehetővé a szervezet helyszíni tevékenységét. A budapesti iroda 2005. január 1. óta regionális képviseletként működik és mára hatásköre Magyarországon kívül kiterjed Bulgáriára, Csehországra, Horvátországra, Lengyelországra, Romániára, Szlovákiára és Szlovéniára. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága magyarországi képviseletének fő feladatai a menekültügy rendszerének támogatása és fejlesztése, a menedékkérőkre és menekültekre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, valamint az elismert menekültek helyi integrációjának elősegítése.

 

A menekültügyi világszervezet 2007 júniusában választotta új adminisztrációs székhelyéül Budapestet. Ezt követően a UNHCR adminisztratív részlegeit, így a pénzügyi, személyzeti, valamint szállítmányozási osztályokat telepítette át a genfi központjából fővárosunkba. A magyar kormány 2009. áprilisi döntésével lehetővé tette további bővítés megvalósítását is, amelyekben a UNHCR megnyitotta Globális Képzési Központját (GLC), illetve újabb adminisztratív részlegeit helyezte át. A GLC egyszerre lát el humánpolitikai és képzési feladatokat. A megnövekedett menekülthullám a Főbiztosság Budapesten működő adminisztratív és oktatási részlegeire is jelentős többletfeladatokat rónak, így a UNHCR hazánkban működő adminisztratív dolgozóinak száma idén újabb 150 fővel bővül, amelyek között magyar munkavállalók is jelentős számban vannak.

 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Közép- és Kelet-Európai Alregionális Irodája

(http://www.ilo.org/budapest/lang--hu/index.htm)

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Közép- és Kelet-Európai Alregionális Irodája 1993-ban kezdte meg működését Budapesten. Jelenleg az alábbi országok tartoznak a működési körébe: Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. Az iroda a régió országainak kormányai, valamint munkaadói és munkavállalói szervezeteinek ad szakmai tanácsokat, szervez programokat a munka világával kapcsolatos politikájuk kialakítása és megvalósítása érdekében. 1999 óta az ILO Budapesti Alregionális Irodája felelős a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet koszovói tevékenységének koordinációjáért is.

 

 

Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Föderációja Európai Zóna Iroda

(http://www.voroskeresztbp.hu/)

 

2007 júliusában a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Föderációja (IFRC), a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete, 1993 óta Budapesten működő közép- és délkelet-európai Regionális Küldöttségét Európa 53 országára kiterjedő mandátummal Európai Zóna Iroda elnevezéssel átminősítette és kibővítette. A Zóna Iroda forrásközpontként is működik. Döntéshozatali autonómiája alapján itt születik döntés az európai programokra fordítható támogatások felhasználásáról, elosztásáról. Az iroda feladatai közé tartozik a nemzeti szervezetek fejlesztési és szakmai programjainak támogatása, így többek között a klímaváltozással, a gazdasági válság szociális kihatásaival kapcsolatos programok finanszírozása.

 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Irodája

(http://www.iom.hu/)

 

Magyarország 1991-ben lett – térségünkben elsőként - a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tagja. A budapesti iroda, amelyet 1992-ben nyitottak meg, 2000 decemberétől regionális státust kapott. A szervezet 2011-es szervezeti átalakítás óta az IOM budapesti irodája újra országképviseletként működik.

 

 

Duna Bizottság

(http://www.danubecommission.org/)

 

A Duna Bizottság a Magyarországon működő legrégebbi budapesti székhelyű nemzetközi szervezet, melynek célja a dunai hajózási együttműködés elősegítése. A szervezet tagországai az alapító szerződésben vállalták, hogy a Duna országukat érintő szakaszát hajózható állapotban tartják folyami és bizonyos szakaszokon tengeri hajók számára, valamint elvégzik a szükséges karbantartási munkákat és fejlesztéseket. A Bizottság végzi ennek koordinációját, felügyeletét, a környezetszennyezés ellenőrzését, valamint a kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását.

 

 

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) (http://www.rec.hu/)

 

A Központot az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és a Magyar Kormány közösen hozta létre 1990-ben. Központi irodájának székhelye Szentendrén található. A REC célja, hogy támogassa saját kezdeményezésekkel, kutatási és pályázati programokkal a különböző környezetvédelemben érdekelt és abban szerepet játszó csoportokat, elősegítse együttműködésüket, részt vegyen a térség környezeti problémáinak feltárásában és megoldásában. A szentendrei központból, mely rendszeresen ad helyet jelentős nemzetközi találkozóknak, koordinálják a Közép- és Kelet-Európa 17 országában működő REC Helyi Irodák hálózatát is.

 

A UNICEF globális szolgáltató központja

 

2015 szeptemberében Budapesten nyílt meg az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapjának (UNICEF) első globális szolgáltató központja. Az új központból támogatják az ENSZ gyermekvédelmi programjait világszerte. A budapesti központban végzik azokat a széleskörű pénzügyi, humánerőforrás és informatikai folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a gyermekjogi szervezet számára a nagyobb működési hatékonyságot és költségmegtakarítást egyaránt. Az 1946-ban létrejött UNICEF a gyermekek jogai, egészsége és a családok jólléte felett őrködik.