Az ENSZ Ifjúsági Küldött Program 1981-ben jött létre annak érdekében, hogy a mindenkori fiatal generációnak lehetőséget adjon saját érdekeinek képviseletére és érvényesítésére a nemzetközi döntéshozatalban. A Tagállamok az 1980-as évek óta küldenek ifjúsági képviselőket az ENSZ különböző testületeibe. A Program keretében kiválasztott fiatalok képviselhetik saját országuk 15-26 éves korosztályát az ENSZ legfontosabb fórumain és egyeztetésein a hivatalos küldöttségek tagjaiként, ifjúsági diplomataként. Magyarország 2016 óta vesz részt az ENSZ Ifjúsági Küldött Programban. A magyar küldött az ENSZ Közgyűlésen képviselendő álláspontját a fiatalokkal történő hazai egyeztetések alapján alakítja ki országjárás keretében, valamint az egyeztetéseken túl, az ifjúsági küldött legfontosabb feladata, hogy hidat építsen az ENSZ és a magyar fiatalok között. A programon keresztül a magyar fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy a véleményükkel világszintű folyamatokat és döntéseket befolyásoljanak, a fiatalok érdekeit és perspektíváját a jelen vezetés számára reprezentálják.

                         


A program céljáról és a küldött feladatairól bővebben:

Az ENSZ Ifjúsági Küldött Program célja olyan fiatal küldött kiválasztása, aki hazája fiatal generációját képviseli az ENSZ különböző fórumain, elsősorban az ENSZ Közgyűlés Harmadik Bizottságának ülésein, illetve az ECOSOC (Gazdasági és Szociális Tanács) Ifjúsági Fórumán. Ezen alkalmakkor felszólal a magyar fiatalok képviseletében, illetve kísérőrendezvényeket szervez, hogy felhívja a figyelmet az ifjúság szempontjából különösen fontos és érzékeny témákra. A küldött tevékenysége a diplomácia és lobbizás művészete, amelynek keretében a küldött más országok fiatal képviselőivel egyeztet, valamint közösen törekszik a fiatalokat érintő legfontosabb problémák megoldására, kezelésére.

Az ifjúsági küldött kiemelt célja, hogy közelebb hozza a világszervezet munkáját és kezdeményezéseit a magyar fiatalokhoz. Ennek érdekében rendszeresen látogat el iskolákba, egyetemekre, különböző ifjúsági fórumokra, továbbá gyermek- és ifjúsági önkormányzatok képviselőivel is egyeztet. Látogatásai alkalmával interaktív foglalkozások keretein belül mutatja be az ENSZ tevékenységeit olyan témákhoz kapcsolódóan, mint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai, a nemek közötti egyenlőség vagy az éghajlatváltozás, mindemellett pedig örömmel tart kifejezetten az ENSZ felépítéséről, szakosított szervezeteiről szóló előadást vagy foglalkozást is a fiatal generáció számára. Ezek a találkozók lehetőséget adnak a küldött számára, hogy röviden beszámoljon az ENSZ-ben végzett munkájáról, illetve a kötetlen beszélgetések során – az ifjúság hiteles képviseletének érdekében – tájékozódjon a helyi fiatalokat érintő ügyekről. A küldöttnek végül célja, hogy a megszerzett információkat és tapasztaltakat minél több hazai és nemzetközi döntéshozó felé is el tudja juttatni, létrehozva ezzel a küldött hídépítő szerepét és hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar fiatalok is lehetőséget kapjanak a világszintű folyamatok befolyásolására.

A magyar ENSZ ifjúsági küldött kiválasztásáról közösen a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik. A jövő évi magyar delegált kiválasztása 2020. július 9-én zárult le, melynek eredményeként az ENSZ ifjúsági küldött szerepét 2021 januárjától Kelemen Balázs fogja betölteni.


A programról és a jelenlegi küldött tevékenységéről további információ érhető el a www.hunyouth.hu weboldalon, valamint az ENSZ Ifjúsági Küldött facebook és instagram oldalán is.