A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) rendszere egyetemes jellegéből kifolyólag minden ország számára feladatot ad annak megvalósítása, amely holisztikus megközelítést és politikai támogatást igényelnek. A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) illetve annak gerincét adó Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtásának nyomon követéséért és felülvizsgálatáért felelős legfőbb globális szerv a Magas Szintű Politikai Fórum (High-Level Political Forum – HLPF).

A HLPF New Yorkban évente miniszteri szinten a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC), valamint négyévente állam- és kormányfői szinten is, a Közgyűlés égisze alatt kerül megrendezésre. 2019-ben a Közgyűlés égisze alatti Fórum a Közgyűlés 74. ülésszakának magas szintű hetén először került megrendezésre, ahol a tagállamok, illetve az ENSZ részéről is sor került a Keretrendszer végrehajtása első négy évének átfogó értékelésére, valamint az új cselekvési irányok kijelölésére. A Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozón hazánkat – akárcsak a 2019 szeptemberében megrendezésre került Klímacsúcstalálkozón – Áder János köztársasági elnök úr képviselte.

A 2019. szeptember 24-25. közötti Közgyűlés égisze alatti Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozó (SDG Summit) fókuszában az előrehaladás felülvizsgálata mellett különböző ajánlások megfogalmazása is szerepelt a 2030-ig tartó menetrend felé történő előrehaladás felgyorsítása érdekében. Ezen felül az SDG Summit a végrehajtás összes szereplője számára teret biztosított az SDG vállalások felgyorsítása érdekében tett lépések (SDG acceleration actions) beazonosítására, melyek társadalmaink és gazdaságunk átalakulásához járulnak hozzá.

A Csúcstalálkozón megfogalmazódott többek között az is, hogy az SDG-k elérése nem halad olyan mértékű ütemben, hogy az adott célkitűzések 2030-ig megvalósulhassanak világszerte. Az eseményen kiemelésre került, hogy a tagállamok azon törekvése, hogy e célokat végrehajtsák, ahhoz már csak 10 év áll rendelkezésre.

Az Agenda 2030-ban foglaltak teljesítéséhez kapcsolódik António Guterres, jelenlegi ENSZ Főtitkár 2020-as évre vonatkozó prioritásait részletező újévi beszéde is, melyben kifejti, hogy látható jelei vannak a tenni akarásnak – hiszen csökkent a gyermekágyi halálozás, egyre jobb az oktatás, családtervezési lehetőségek –, ugyanakkor a mélyszegénység továbbra is óriási méretekben van jelen a világban, és a nemek közötti egyenlőség még mindig nem teljes.


A kitűzött célok 2030-ig történő megvalósításához ambiciózus fellépést szükséges bevezetni, éppen ezért indítja el az ENSZ a Cselekvés Évtizede (Decade of Action) kezdeményezést, hogy a Fenntartható Fejlődési Célokat mielőbb el tudjuk érni. A Cselekvés Évtizede kezdeményezés célja többek között az egyéni és kollektív, valamint helyi és globális szintű cselekvésre való ösztönzés és az ambiciózusabb fellépésre való törekvés a végrehajtás felgyorsítása érdekében. A fejlemények értékelésére minden évben konferenciát (SDG Action Forum) hívnak majd össze. Az első ilyen fórum 2020 szeptemberében SDG Momentum címmel került megrendezésre.