Az ENSZ Biztonsági Tanács reformjának kérdése mintegy 20 éve napirenden van, ám az ezzel kapcsolatos tárgyalások mindeddig nem jártak látható eredménnyel. 2015-ben azonban számos, a folyamatot kedvezően befolyásoló tényező új lendületet adott a kezdeményezésnek. Magyarország különösen fontos szerepet vállal az ENSZ BT munkamódszereinek megreformálásában az ACT (Accountability, Coherence, Transparency) csoport egyik alapító tagjaként.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja a testület tagsági szerkezetének és döntési mechanizmusainak a XXI. század elvárásaihoz való igazítását célozza.  A reform központi kérdése a testület új állandó tagokkal történő bővítése. A tárgyalások az utóbbi mintegy 20 évben látható eredmény nélkül zajlanak.

 

2015-ben az ENSZ alapításának 70. évfordulója és több, a folyamatot kedvezően befolyásoló ENSZ-en belüli körülmény új lendületet adott a reform új fázisba léptetéséhez. Ez a kormányközi tárgyalások keretében zajló szövegalapú egyeztetések mielőbbi megkezdését jelenti. A BT-reform folyamatát öt résztémára (a BT létszámának bővítése, a tagság új kategóriái, a vétó és a regionális képviselet kérdése, a BT munkamódszereinek módosítása, a BT és a Közgyűlés kapcsolata) lehet lebontani.

 


Magyarország régóta elkötelezett és aktív szerepet vállal a BT munkamódszereinek korszerűsítése, átláthatóbbá tétele mellett.

 

Magyarország a tárgyalásokon a BT munkamódszereinek javítását zászlajára tűző, mára 27 országot tömörítő ACT (Accountability, Coherence, Transparency) csoport munkájában vesz részt. A csoport nem foglalkozik a BT-reform/bővítés kérdéseivel, a csoport tagjai e kérdésekben nemzeti álláspontjukat szabadon képviselik.

A csoport tevékenysége során az alábbi témakörökre koncentrál: a munkamódszerekre irányuló elnöki jegyzék (507/2010) nyomon követése; a BT éves jelentése, esetleges árnyékjelentés; békefenntartás; felelősségre vonás; tematikus és országspecifikus témák; BT-missziók; átláthatóság; a Közgyűléssel és regionális szervezetekkel való együttműködés; a BT-szervek; BT-határozatok előkészítése.