Magyarország élen jár a fenntartható fejlődési célok nemzeti végrehajtásáról és monitorozásáról szóló megbeszéléseken

2015. július 20-án Magyarország, a 2015 utáni fenntartható fejlődési agendáról szóló kormányközi tárgyalások margóján, Vietnámmal és az Ázsia-Európa Alapítvánnyal együttműködve teltházas eseményt szervezett. A résztvevők áttekintették a fenntartható fejlődési célok nemzeti szintű végrehajtásának kilátásait az egyes országok tapasztalatait alapul véve, valamint megbeszélést folytattak az adatgyűjtés és statisztikák szerepéről és az ehhez kapcsolódó kihívásokról.

Zhang Yan, az Ázsia-Európa Alapítvány ügyvezető igazgatója a rendezvényen bemutatta alapítványa fenntartható fejlődés területén folytatott tevékenységét, melyet a hagyományos észak-dél megosztottságot túllépő szellemben végeznek. 

Dr. Hetesy Zsolt, képviseletvezető-helyettes nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeti végrehajtás menetrendje igazi paradigmaváltást igényel. A fejlesztési agenda nem csak transzformatív, hanem egyetemes is, hiszen 193 országot érint. Ennél is fontosabb, hogy a végrehajtás nem csak a kormányok feladata, a kormányok mellett elengedhetetlen az összes érdekelt fél, a finanszírozást biztosító intézmények, a magánszektor, az önkéntesek, civil szervezetek, stb. bevonása is.  Ezért minden országnak alá kell vetnie magát egy alkalmassági gyakorlatnak, különös tekintettel a döntéshozatalra, a végrehajtásra, a felülvizsgálatra és a monitoringra. 

Ezt követően esett szó a fejlesztési agenda végrehajtásához kapcsolódó különböző mutatók, statisztikák, valamint megbízható adatok szerepéről (kapcsolódó hír: Az ENSZ Közgyűlése magyar kezdeményezésre a statisztika világnapjává nyilvánította 2015. október 20-át). Az adatok és statisztikák szerepe nem korlátozódik a fenntartható fejlődési célok monitoringjára, ezen túlmenően segíti a döntéshozatalt, valamint a pénzügyi és egyéb eszközök mozgósítását  is.

WU Hongbo, az ENSZ gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkár-helyettese, vitaindító előadásában kiemelte Magyarország Nyílt Munkacsoportban és a statisztika területén betöltött vezető szerepét. Hangsúlyozta a felülvizsgálat, a pontos adatok és azok ellenőrzésének fontosságát, emellett pedig kiemelte, hogy a kormányoknak a teljes kormányzati szektort átfogó úgynevezett „whole-of-government” megközelítést kell alkalmazniuk az egyoldalú szemlélet helyett. Az ENSZ-családnak és az ENSZ-tagállamoknak közösen kell tenniük a hatékony eredmények elérése érdekében, az úgynevezett „Delivering as one” hozzáállás szerint.

A Lengyelország és Vietnám által prezentált esettanulmányok rámutattak, hogy a különböző társadalmi-gazdasági berendezkedések ellenére az agenda hatékony végrehajtása érdekében az egyes országoknak hasonló stratégiát kell alkalmazniuk.

Az adatgyűjtésről és a statisztikákról szóló élénk vita során megerősítésre került, hogy az elért eredmények nyomon követése érdekében szükség van új adathalmazok, statisztikák és mutatók kidolgozására. A jelentési és monitoring kötelezettségek teljesítéséhez pedig indokolt új típusú politikák, új technikák bevezetése.

A fenti cikk a Magyarország New York-i ENSZ melletti Állandó Képviseletének honlapján angol nyelven olvasható. http://un.newyork.gov.hu/hungary-spearheads-discussion-on-nationla