Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformjaA mintegy 20 éve tartó ENSZ Biztonsági Tanács reformjáról folyó tárgyalások 2009 óta két szinten, a Közgyűlésben és a kormányközi tárgyalásokon (Intergovernmental Negotiations, IGN) zajlanak. A reformmal kapcsolatos legfontosabb kérdések közé tartozik a testület létszámának bővítése, a tagság új kategóriái, a vétó és a regionális képviselet kérdése, a BT munkamódszereinek módosítása, valamint a BT és a Közgyűlés kapcsolata. A reform legvitatottabb kérdése a vétójog használatának korlátozása. A tagállamok többsége úgy véli, amennyiben az állandó tagság bővítésre kerül, úgy a vétójogot az új tagokra is ki kell terjeszteni.


Hazánk régóta elkötelezett és aktív szerepet vállal a BT munkamódszereinek korszerűsítése, átláthatóbbá tétele mellett. Kis ország létünkből adódóan, fontosnak tartjuk, hogy a BT-reformmal kapcsolatban hosszú évtizedek óta folyó egyeztetések már látható eredményeket tudjanak felmutatni. Mindemellett pedig hangsúlyozzuk az ENSZ-tagállamok, beleértve az ENSZ BT állandó tagok konszenzusának szükségességét, továbbá a BT állandó tagjaival való konstruktív párbeszéd jelentőségét a tárgyalások során.

Meggyőződésünk, hogy a BT összetételének szükséges lenne tükröznie a 21. század politikai és gazdasági realitásait. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a változás egy lassú folyamat, de úgy véljük, hogy - egy ésszerűen ambiciózus, ugyanakkor realista megközelítés mentén - amennyiben az eltérő pozíciókban megmutatkoznak közös elemek, úgy azok mentén lehetne előrehaladást elérni.

Hazánk álláspontja szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendelkezik minden szükséges eszközzel a nemzetközi béke és biztonság garantálásához, ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy a jelenlegi rendszerben lehetőség van azokat egyes politikai célok szolgálatába állítani. Ezt szem előtt tartva hazánk - a BT-reformfolyamattal párhuzamosan - az ACT-csoport (Accountability, Coherence, Transparency) tagjaként részt vesz az ENSZ BT munkamódszereinek javítására irányuló tevékenységben, valamint a tömeges atrocitással járó bűncselekményekkel (népirtás, háborús bűncselekmények, etnikai tisztogatás és emberiesség elleni bűncselekmények) kapcsolatos BT-fellépés erősítésére irányuló Magatartási Kódex (Code of Conduct) széles körben történő elfogadtatásában.

Menü

Főoldal

Navigáció