Hazánk New York-i ENSZ képviselete kitartó munkájának köszönhetően kutathatóvá váltak az ENSZ Levéltárban és a Columbia Egyetemen őrzött, 1956-os forradalommal, és az erre vonatkozó ENSZ-ben zajló folyamatokkal kapcsolatos dokumentumok

Az ENSZ levéltára számtalan, az 1956-os forradalommal és a forradalmat követő eseményekkel kapcsolatos, részben titkosított dokumentumot őriz, melyek ez idáig, 60 éven keresztül hozzáférhetetlenek voltak a nyilvánosság számára.

Hazánk New York-i ENSZ képviseletének egy évnyi kitartó diplomáciai tevékenysége eredményeként az ENSZ Politikai Ügyek Hivatala (Department of Political Affairs – DPA) idén májusban engedélyezte az ENSZ levéltárában található 400 oldalnyi szigorúan bizalmas minősítésű iratanyag kutatását. Az iratanyagban megtalálhatóak a magyar üggyel foglalkozó, 1957-től 1962-ig működő ENSZ Különbizottság tevékenységével és a Különbizottságnak nyilatkozó egyes tanúkkal kapcsolatos dokumentumok, valamint a Povl Bang-Jensen dán diplomata ellen indított ENSZ-en belüli fegyelmi eljárás során keletkezett iratok. Bang-Jensen a Különbizottság másodtitkáraként részt vett a magyar helyzetről készült ENSZ-jelentés elkészítésében; azonban a jelentés az ENSZ Közgyűlésben való tárgyalása napján, 1959. november 25-én rejtélyes körülmények között elhunyt.

Emellett idén májusban Bogyay Katalin ENSZ Állandó Képviselő közbenjárására döntés született a Columbia Egyetemen tárolt 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos ENSZ-dokumentumok - ún. Cordier iratok - titkosságának feloldásáról is, melyeket bárki szabadon kutathat majd.

A rendkívüli jelentőséggel bíró döntések alapján a Különbizottság tevékenységét és Povl Bang-Jensen munkásságát közel húsz éve kutató magyar történész, Dr. Nagy András elsőként kapott betekintési jogot az ENSZ levéltárában és a Columbia Egyetemen őrzött dokumentumokba, amely lehetővé teszi, hogy folytassa az ügy részleteinek feltárását. Az összesen kb. 1500 oldalnyi iratanyag feldolgozása várhatóan hónapokat vesz majd igénybe. Figyelemmel a döntés precedens értékére, a továbbiakban a téma iránt érdeklődő történészek az ENSZ Politikai Ügyek Hivatalának eseti engedélye alapján megkaphatják a betekintési jogot az adott aktákra vonatkozóan.