A Visegrádi országok külügyminiszterei 2015. június 26-án közös nyilatkozatot tettek közzé az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elfogadásának 70. évfordulója alkalmából.

Ma ünnepeljük az ENSZ Alapokmány elfogadásának 70. évfordulóját.

Mi, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia külügyminiszterei üdvözöljük az ENSZ-nek és tagállamainak az elmúlt 70 év során elért számos figyelemre méltó eredményét. Megerősítjük elkötelezettségünket a nemzetközi jog ezen alapvető fontosságú dokumentuma, valamint a benne foglalt célok és elvek iránt.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az ENSZ-rendszer három pillére, a biztonság, fejlesztés és emberi jogok támogatása iránt, melyek szorosan összefüggnek, és kölcsönösen erősítik egymást.

Elismerjük az ENSZ nélkülözhetetlen szerepét a globális problémákra adandó válaszok kialakításában. Kiállunk a hatékony multilateralizmus mellett, melynek középpontjában az ENSZ áll.

Megerősítjük a béke, egyenlőség, az emberi jogok és méltóság, a demokrácia, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődés egyetemes értékein alapuló, konstruktív szerepvállalásunkat az ENSZ keretein belül.

Fenntartjuk elkötelezettségünket a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a nemzetközi konfliktusok békés rendezése iránt, beleértve az ENSZ fő igazságszolgáltatási szerve, a Nemzetközi Bíróság tevékenységét.

Támogatjuk az ENSZ képességeinek erősítését, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony reagálást a globális problémákra, veszélyekre és lehetőségekre. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a Szervezet 70 éves fennállása alkalmából annak átfogó és valódi reformjának, melynek célja az ENSZ tevékenységének a 21. századi realitásokhoz és kihívásokhoz való igazítása.

Elkötelezettek vagyuk egy valóban egyetemes, ambíciózus és transzformatív 2015 utáni fejlesztési keretrendszer elfogadása mellett a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés mindhárom pillérének megvalósítása érdekében.

Támogatjuk minden érdekelt nemzetközi szereplő, köztük a regionális szervezetek, nem-kormányzati szervezetek és tudományos élet, a privát szektor, a multilaterális pénzügyi intézmények és más érintett résztvevők bevonását a globális kérdésekkel kapcsolatos sikeres együttműködés érdekében és kiállunk annak továbbfejlesztése mellett.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)