Beszámoló az ENSZ 2018. évi Magas Szintű Politikai Fórumán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr döntése alapján hazánk 2018-ban készítette el első önkéntes nemzeti beszámolóját a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030-ban foglaltak hazai végrehajtása érdekében tett eddigi lépéseiről. Ennek megfelelően Magyarország benyújtotta az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya (UN DESA) felé a 2018-as Magas Szintű Politikai Fórumra összeállított első jelentését.  

                            vnr

Az ENSZ tagállamok által konszenzussal elfogadott közgyűlési határozatban foglalt Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) illetve annak gerincét adó Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtásának nyomon követéséért és felülvizsgálatáért felelős legfőbb globális szerv a Magas Szintű Politikai Fórum (High-Level Political Forum, HLPF).

Az évente New Yorkban megrendezésre kerülő HLPF miniszteri szintű szegmensén a tagállamok lehetőséget kapnak az Agenda 2030-ban foglaltak nemzeti végrehajtásával kapcsolatosan tett eddigi lépéseik bemutatására. A Fórumon – évekre lebontva és témakörökbe rendezve a prioritásokat – négyéves ciklusonként tekintik át a Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtása terén elért eredményeket, ezen kívül minden évben, az adott év tematikájától függetlenül a végrehajtás eszközeivel foglalkozó 17. cél megvalósításával kapcsolatos előrehaladás bemutatása is napirendre kerül.

A 2018-as HLPF során „A fenntartható és ellenálló társadalmakká történő átalakulás” kérdése állt a felülvizsgálat középpontjában, melynek keretében a víz és szanitáció témájú 6. cél, az energia témakörével foglalkozó 7. cél, a városokról és egyéb emberi településekről szóló 11. cél, a fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítását előíró 12. cél, valamint a szárazföldi ökoszisztémák védelmével foglakozó 15. cél került megvitatásra. A Fórum keretében önkéntes jelentéstételre összesen 47 tagállam – köztük 10 EU tag – jelentkezett be.

Tekintettel a napirendre került célkitűzésekre, különösen a hazánk számára kiemelt jelentőséggel bíró, víz és szanitáció tárgyú 6. Fenntartható Fejlődési Célra, továbbá figyelemmel arra, hogy 2030-ig minden tagállamnak ajánlott legalább kétszer jelentést tennie, Magyarország a 2018-as Fórumon első ízben tette meg önkéntes nemzeti beszámolóját, melynek keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az érintett minisztériumokkal együttműködésben került összeállításra az Agenda 2030 hazai végrehajtása terén elért eddigi eredményeinkről szóló jelentés.

A mind a 17 Fenntartható Fejlődési Cél hazai végrehajtásának áttekintését tartalmazó jelentés elkészítése során kiváló lehetőség nyílt arra, hogy a nemzeti politikák és stratégiák a Fenntartható Fejlődési Célok vonatkozásában megvizsgálásra kerüljenek, és ezáltal kirajzolódjon egy helyzetkép arról, hogy Magyarország jelenleg hol tart az Agenda 2030 végrehajtásában. A nemzeti politikák és stratégiák közül kiemelésre kerültek azok, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az Agenda 2030 megvalósításához, mindezeken túl a jelentés alkalmat kínált azoknak a jó gyakorlatoknak a bemutatására is, amelyeket hazánk örömmel oszt meg a többi tagállammal.

A Keretrendszerben foglalt Fenntartható Fejlődési Célok komplex mivoltából adódóan végrehajtásuk kizárólag inkluzív és holisztikus megközelítésmód mellett lehet eredményes. Ebből kifolyólag a minél teljesebb képet adó beszámoló elkészítése érdekében hazánk önkéntes jelentésének összeállításában a kormányzati szereplőkön és a Központi Statisztikai Hivatalon kívül részt vett a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó Biztoshelyettes Hivatala, a Magyar Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért és a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért szervezet, valamint Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte.

Hazánk az önkéntes nemzeti beszámoló keretében a jelentés elkészítésén túl a 2018. július 16-18. között, New York-ban megrendezésre kerülő Fórumon egy 15 perces prezentáció keretében is ismertette a hazai felmérés főbb eredményeit. A jelentést a Fórumon Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mutatta be.

A kormányzati szereplők és további partnerek közös munkájának eredményeként létrejött, ENSZ részére benyújtott önkéntes angol nyelvű nemzeti beszámoló, valamint a jelentés főbb üzeneteit tartalmazó magyar és angol nyelvű összefoglaló megtalálhatóak a ’kapcsolódó anyagok’ között.

Menü

Főoldal

Navigáció