Az ENSZ közbeszerzési tevékenységek célja az áruk, szolgáltatások időbeni beszerzése figyelembe véve az adott ENSZ Szervezet célját, a versenyen keresztül tisztességes, integrált, átlátható eljárás biztosítását, a gazdaságosság és hatékonyság elvét, a legjobb ár-érték arány elérését.

Bár a fent említett irányadó elveket minden ENSZ szervezet elfogadja, a szervezetek önállóan alakítják ki közbeszerzési szabályaikat, ezért azok a részletekben eltérnek, eltérhetnek egymástól.

Az ENSZ szervezeti rendszere igen szerteágazó egységeket jelent (központok, ügynökségek, bizottságok, programok), amelyek közül egyesek az ENSZ rendes költségvetéséből finanszíroznak, mások önálló költségvetéssel rendelkeznek, vagy kizárólagosan önkéntes hozzájárulásból gazdálkodnak.

Ezek az ENSZ szervezetek lényegesen különböznek nagyságukban és tevékenységükben is. Míg minden egyes szervezet költségvetéséből bizonyos összeget igazgatási közbeszerzésre költ irodáik működtetésére, addig az egyéb közbeszerzéseik nagymértékben függnek a rájuk bízott feladataiktól.


Jogi háttér

Minden egyes ENSZ Szervezetnek van pénzügyi rendelete (Financial Regulations and Rules, továbbiakban FRR), amely a közbeszerzési eljárás kereteit határozza meg: megjelöli az irányadó elveket, a közbeszerzési eszközök és értékelések típusait, a versenyeztetésen alapuló pályázati eljárás elsőbbségét, ugyanakkor elismerve a Szervezetek céljainak érdekében történő esetleges eltérést is. A szervezetek FRR részleteiben azonban már jelentkezik különbség, különösen a küszöbértékeket illetően. A különbségek csökkentésére az ENSZ közbeszerzés reformjának keretében tesznek kísérletet.

Az FRR-n kívül a közbeszerzési eljárásokat sok esetben közbeszerzési kézikönyvek segítik. Néhány esetben az FRR-ek megengedik, hogy egy adott szervezet más szervezet közbeszerzési szabályait alkalmazza.

A közbeszerzési eljárásokat csak abban az esetben lehet megindítani, amennyiben arra a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.


UN Global Marketplace (UNGM)

Az ENSZ globális piachely elnevezésű portál az ENSZ szervezeti rendszerének közös, közbeszerzéssel foglalkozó internetes oldala. Lehetőséget teremt az ajánlattevő gazdasági szereplők és az egyes ENSZ szervezetek találkozására. Az ENSZ éves szinten közel 17 milliárd USD értékben bonyolít áruk, szolgáltatások terén közbeszerzést. Az UNGM egy egyablakos rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az ENSZ szervezetek megismerkedjenek a potenciális szállítók termékeivel és szolgáltatásaival egy egyszeri ingyenes regisztrációs űrlap kitöltésével. A honlap arra is lehetőséget kínál, hogy a potenciális ajánlattevők folyamatosan információt kapjanak az éppen aktuális közbeszerzési eljárásokról, valamint igénybe vegyék a UN Tender Alert Service szolgáltatást, amely alapján évi 250 USD befizetése esetén a rendszer automatikus üzenetet küld közvetlenül a cég részére a kiválasztott területeken megjelenő új kiírásokról. Az ENSZ közbeszerzéseinek 95%-a felkerül erre a honlapra; a szállítóknak kötelezően regisztrálniuk kell, amennyiben részt kívánnak venni ENSZ közbeszerzésben. Eddig mintegy 351 magyar cég regisztrált, akik szabadon válogathatnak az aktuális eszköz- vagy szolgáltatás-beszerzések között. Kiemelendő, hogy az angol vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete elengedhetetlen a rendszer használatához, a pályázati anyagok kezeléséhez és a beszerzési részleggel történő aktív kapcsolattartáshoz. Szakmai szervezetek, kamarák közvetlenül nem tudnak regisztrálni a UNGM-en.


Az ENSZ közbeszerzések jellege, éves nagyságrendje

Az ENSZ közbeszerzések összege 2018-ban 19,9 milliárd USD dollárt tett ki, amelynek 47,5 %-a áruk, és 52,5 %-a szolgáltatások beszerzésére vonatkozott. Az ENSZ közbeszerzésekben 217 különböző ország és önálló terület vállalkozásai vettek részt (köztük a 193 tagállam is), a 19,9 milliárdból 8,4 milliárd USD összeget 10 ország képvisel az USA-val, Indiával, Jemennel, Egyesült Arab Emirátusokkal és Svájccal az élen. A top tíz ország 40 %-ban fejlődő és átmeneti gazdasággal rendelkező országot képvisel (India, Jemen, Egyesült Arab Emirátusok, és Kenya).

A nemzetközi szervezeteket tekintve a közbeszerzések legnagyobb arányát az ENSZ Gyermekalap (UNICEF), az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP), valamint az ENSZ Titkárságának Közbeszerzési Osztálya képviseli. Az ENSZ Titkárságának Közbeszerzési Osztálya fedi le az ENSZ New York-i illetve más székhelyű hivatalai, a helyszíni missziók, a regionális bizottságok és a bíróságok közbeszerzéseit.

Az ENSZ közbeszerzések jellegüket tekintve igen szerteágazó képet mutatnak: a két legnagyobb kategóriát az egészségügy (gyógyszerek és védőoltások) 16,1 %-kal és a szállítási szektor (szállítási, tárolási és postai szolgáltatások) 13,5 %-kal képviseli. Az ENSZ közbeszerzések 10%-át az élelmezési szektor teszi ki.

Az áruk kategóriában a legjelentősebb tételek a gyógyszer- és élelmiszeripari termékek, védőoltások, orvosi és laboratóriumi felszerelések, üzemanyagok és kenőanyagok, lakóépületek, valamint a telekommunikációs eszközök. A szolgáltatás területén a szállítási és postai szolgáltatások, általános igazgatás, építkezési és biztonsági szolgáltatások, műszaki szolgáltatás, kutatás és a telekommunikációs szolgáltatások a legjelentősebb területek.


Magyar részvétel az ENSZ közbeszerzésekben

Magyar vállalkozások is részt vesznek ENSZ közbeszerzésekben. 2019-ban 14,48 millió USD-vel képviselte magát Magyarország az ENSZ közbeszerzésének rendszerében; ebből 6,07 millió USD-vel az áruk és 8,4 millió USD-vel a szolgáltatások területén. A hozzájárulások mértékének tekintetében az ENSZ Titkárságának Közbeszerzési Osztályának közbeszerzésében 5,3 millió USD Magyarország részesedése, de ezen kívül jelentős a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2,4 millió USD vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1,6 millió USD értékű magyar közbeszerzése is.


Lehetőségek magyar vállalkozások számára;

alapvető információk a sikeres pályázáshoz

Bár a székhelyországok jelentős előnnyel rendelkeznek az ENSZ közbeszerzéseinek megszerzésében, számos olyan terület van, ahol Genf vagy Bécs esetén a földrajzi közelség miatt valószínűleg magyar beszállítók is versenyképesek lehetnének, például építőipari, bútoripari, nyomdaipari megbízások, vagy IT pályázatok vonatkozásában.


      A.  Online források, elérhető információk

Annak beazonosítására, hogy melyik ENSZ szervezet milyen típusú áruk és szolgáltatások vonatkozásában ír ki közbeszerzést, a vállalkozások az alábbi forrásokban találhatnak információt:

Az Általános Üzleti Útmutató ismerteti az összes ENSZ-szervezet mandátumát, közbeszerzési szükségleteit, az eljárásokat és az elérhetőségeket. A „Praktikus tanácsok az ENSZ-vel való üzleti tevékenységhez” című kiadvány a szervezetek közbeszerzési gyakorlatáról ad felvilágosítást. „A fejlesztési célú üzleti tevékenység” honlap pedig az ENSZ, a kormányok és a fejlesztési bankok által finanszírozott projektekhez szükséges közbeszerzésekről nyújt eligazítást.


        B. Az UNMG-n való regisztráció, az ahhoz szükséges információk, a regisztráció különböző státuszai

Az ENSZ-es kiírások alapvetően a három alábbi kategóriában jelennek meg; ennek megfelelően a regisztrációra is három szinten kerülhet sor:

Alapszint (Request for Quotation - Basic registration): egyszerű beszerzések, nem komplex szolgáltatások 40.000 USD értékig. Egyszerű beszállítói regisztráció elegendő, azaz az általános vállalkozási információk mellett információszolgáltatás arról, mely országokban végzi a vállalat a tevékenységét; valamint a végzett tevékenységgel összefüggésben az áruk és szolgáltatások klasszifikációja szükséges.  A legkedvezőbb ár nyer. Hátránya, hogy általában nagyon rövid a határidővel jelenik meg a kiírás.

1-es szint (Request for Proposal): komplexebb projektek 500.000 USD értékig.  Az alapszintnél megkövetelt adatok mellett a regisztráció során szükséges a cégbejegyzési kivonat feltüntetése és 3 referencia az üzleti partnerek köréből; a pályázó cégnek legalább három éve aktívnak kell lennie; valamint a tulajdonosokról és a menedzsment tagjairól is adatokat kell szolgáltatni. A kiírásnak technikailag megfelelő legkedvezőbb árú ajánlat nyer. A tipikus pályázati határidő 2-3 hónap.

2-es szint (Invitation to Bid): Legkomplexebb kiírások 500.000 USD érték felett. Az 1-es szinten elvárt dokumentumokon túl az elmúlt egy évből szükséges referenciát beszerezni; illetve a megelőző 3 év pénzügyi beszámolóit is bekérik. A döntés alapja itt már csak 40%-ban az ár, míg 60%-ban a technikai megoldás színvonala. A tipikus projektméret 3-4 millió USD, a pályázati határidő általában 2-3 hónap.

A regisztráció mindig konkrét ENSZ-szervezet vagy szervezetek megjelölésével történik. A magyar cégek főként az első két kategóriában lehetnek versenyképesek, amennyiben a helyi – svájci és francia – cégeknél kedvezőbb árakkal dolgoznak, és képesek időben reagálni a kiírásokra.

A regisztrációnak különböző státuszai vannak. A benyújtást (submitted) követően, ha alapszíntű regisztrációról van szó, az ENSZ szervezete(i) áttekintik és értékelik a regisztrációt, amely kb. 10 munkanap alatt történik meg. Az 1-es, és 2-es szintű regisztrációnál az értékelés legtöbb esetben csak egy közbeszerzési eljárás részeként történik meg. Az értékelés során (in progress) nem lehet változtatni a regisztráción.

 Amennyiben az értékelés pozitív eredményt hoz, a vállalkozás a „regisztrált” (registered) státuszt nyeri el. Ez azt jelenti, hogy a cégről szóló információk a potenciális eladók adatbázisának a részévé vált; az összes ENSZ szervezet számára hozzáférhető. A regisztráció nem jelent előminősítést. Az előminősítés egy szisztematikus eljárás, amelyben meghatározzák egy gyártó kapacitását egy nemzetközi sztenderdeknek és a szervezet elvárásainak megfelelő színvonalú termék előállítására. (Az előminősítést általában alapvető gyógyszereknél, gyógyszeripari eszközöknél alkalmazzák.) Az ENSZ-szervezetek fenntartják magunknak a jogot további cégértékelések elvégzésére a közbeszerzési eljárás során. A regisztrált cégeknek természetesen továbbra is árajánlatot és javaslatot kell benyújtaniuk egy konkrét tenderfelhívásra.

Ha a regisztrálás folyamán információk hiányoznak a cégről (hiányos regisztráció), akkor ezeket a hiányzó adatokat az adott ENSZ-szervezet e-mailben megkéri határidő megjelölésével (vendor to update). Kétszeri emlékeztető után, ha határidőre nem érkezik meg az információ, a regisztráció deaktiválásra kerül.

Amennyiben az idők folyamán az adott ENSZ szervezet változtat a követelményein, illetve a cégnek változnak az árui, szolgáltatásai, akkor előfordulhat, hogy a regisztráció „nem összeillő” (unmatched) státuszt ér el.

Ha egy cég hat hónapig nem jelentkezik be, előzetes figyelmeztetés után a regisztráció automatikusan deaktiválásra kerül. A deaktiválás a regisztrációban megjelölt ENSZ szervezet, szervezetek vonatkozásában történik; a többi ENSZ szervezet számára ettől függetlenül még elérhető lesz a cégre vonatkozó információ.

Előfordulhat, hogy a regisztráció visszautasításra (declined) kerül abban az esetben, ha az áru vagy szolgáltatás nem összeegyeztethető az adott ENSZ-szervezet szükségleteivel, vagy az ENSZ-szervezet egy olyan országban működik, ahol a vállalat nem folytat tevékenységet. Specifikus követelménynek való megfelelés hiánya (pl. minimum évek száma, amióta a vállalat a tevékenységgel foglalkozik) is előidézheti a visszautasítást. A regisztráció visszautasítása egy adott szervezet által nem jelenti azt, hogy a többi szervezet nem férhet hozzá a cégről szolgáltatott információkhoz, illetve, hogy nem vehet részt közbeszerzésekben más szervezeteknél.

A regisztráció folyamatában a vállalatok automatikusan összeillesztésre kerülnek azokkal az ENSZ-szervezetekkel, amelyek az adott áru vagy szolgáltatás tekintetében potenciálisan vevők lehetnek. A vállalat a kiválasztott ENSZ-szervezetekből törölhet, ha úgy kívánja. Ha valamely konkrét Szervezet nem jelenik meg a listában, akkor az a Szervezet nem érdekelt az adott áruban vagy szolgáltatásban.


      C. Az Általános Üzleti Útmutató

Az Általános Üzleti Útmutató célja, hogy megismertesse az ENSZ-szervezetek közbeszerzéseinek alapelveit, a közbeszerzésekhez iránymutatásként szolgáljon, illetve előmozdítsa a különböző közbeszerzési eljárások harmonizációját. A közbeszerzési eljárásokban származási országtól függetlenül bárki részt vehet, bár ilyen megkötéseket a Biztonsági Tanács (BT) és az ENSZ Közgyűlés hozhat; illetve az adott szervezet bizonyos esetekben a földrajzi kiterjedést is lehatárolhatja. Beszállítóvá váláshoz bizonyos minimum kritériumoknak kell megfelelni, ezek közé tartozik a jogképesség szerződéskötésre, a szükséges szakmai és technikai megfelelés, stabil pénzügyi helyzet, a felszereltség és a szakképzett személyzet megléte. Ezek a minimum követelmények eltérnek az ún. előminősítési eljárástól, amely során a beszállító megfelelőségét egy adott projekt vagy szerződés tekintetében vizsgálják. A regisztráció alatt bemutattuk az ENSZ közbeszerzési kiírások különböző típusait. A közbeszerzés során a versenyeztetés történhet meghívásos vagy nyílt eljárás útján. Nyílt nemzetközi verseny esetén a legtöbb szervezet az UNGM honlapon tesz fel felhívást. Korlátozott nemzetközi verseny esetén az ajánlatkérő már egy limitált számú potenciális ajánlattevővel veszi fel a kapcsolatot. Ez a gazdaságosságra, hatékonyságra törekvés jegyében egy alacsony értékű vagy sürgős eset kapcsán, illetve limitáltan elérhető áruk, szolgáltatások esetén fordul elő. A helyi verseny a kiírást országra, területre korlátozva jeleníti meg. Meghívásos eljárásra kerülhet sor védett áru vagy szolgáltatás esetén; egy meglévő eszköz felújításakor, vagy sürgősségre való hivatkozással. Miután a közbeszerző szervezet az ajánlatokat megkapta és kinyitotta (ez is történhet nyílt eljárás keretében), elvégzi az értékelést a kiírásban megadott kritériumok alapján, majd a kiválasztást követően megtörténhet a közbeszerzési szerződés megkötése. A közbeszerző szervezet teljesítési biztosítékot kérhet a beszállítótól.


      D. Az ENSZ beszállítói Magatartási Kódex

AZ UNMG honlapján is hozzáférhető a beszállítói Magatartási Kódex, mely kimondja, hogy az ENSZ Alapokmányában található értékek - így az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a társadalmi igazságosság és emberi méltóság, a férfiak és nők egyenjogúságának tiszteletben tartása -vezérlő értékként szolgálnak a közbeszerzések területén is.

Az ENSZ „Globális Megállapodás” (Global Compact) elnevezésű kezdeményezése egy önkéntes alapon működő nemzetközi vállalati polgári hálózat. Az ENSZ Globális Megállapodása tíz olyan elvet foglal magában, amelyeket a vállalkozásoknak fel kell karolniuk, támogatniuk kell, és saját befolyási körükben alapvető értékekként kell megvalósítaniuk az emberi jogok, az alapvető munkaügyi normák, a környezetvédelem, valamint a korrupció elleni küzdelem terén. A cégek erre kötelezettséget vállalnak, és az elveket önkéntes alapon belefoglalják üzleti tevékenységeikbe.

A nemzetközi munkaügyi normák, melyet az ILO állított össze, a Beszállítói Magatartási Kódex alapja is.

A kódex főbb elemei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • a dolgozók egyesülési szabadsága és a kollektív tárgyaláshoz való joga;

 • a kötelező vagy kényszermunka tilalma, a gyermekmunka tilalma, a diszkrimináció tilalma;

 • a bérek, a munkaidő és egyéb munkafeltételek tiszteletben tartása;

 • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása;

 • az emberi jogok tiszteletben tartása; a zaklatás, a szélsőséges és embertelen bánásmód tilalma;

 • hatékony környezetvédelmi elvek megvalósítása; vegyi és veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elvek tiszteletben tartása; a szennyvíz és szilárd hulladék, szennyezőanyag kibocsátás megfelelő kezelése; a hulladék minimalizálása, és az újrafeldolgozás maximalizálása;

 • etikai elvárások, úgy mint korrupció tilalma; összeférhetetlenség nyilvánosságra hozatala; ajándékozás, vendéglátás tilalma; ex munkavállalókat érintő korlátozások tiszteletben tartása.

Az ENSZ elvárja, hogy ezt a magatartási kódexet minden, az ENSZ szervezettel kapcsolatba kerülő, közbeszerződési szerződést kötő vállalkozás saját személyzetével, leányvállalatával, alvállalkozójával megismertesse.


      E.   Folyamatban lévő nagyobb ENSZ közbeszerzés

Figyelemre méltó beruházás az ENSZ közbeszerzés területén az ENSZ Genfi Hivatalának 2016-ban induló, 837 millió CHF költségvetésű teljes rekonstrukciós projektje, az ún. Strategic Heritage Plan (SHP).

A Palais des Nations (magyarul: Nemzetek Palotája) a nemzetközi együttműködés egyik (az ENSZ központok között a második legnagyobb) csomópontja, évente több mint 12 000 találkozót rendeznek itt az élet szinte minden területét érintő kérdés vonatkozásában. Mivel a Palota egyfajta semleges tér jelképét testesíti meg globalizált világunkban, így elengedhetetlenné vált annak modernizálása is.

A küldöttek és az ENSZ munkatársainak biztonságos, modern és funkcionális munkakörnyezetének biztosítása kiemelt fontosságú az ENSZ Genfi Hivatalának és a Strategic Heritage Plan (SHP) projekt számára. Bár a Nemzetek Palotája jól karbantartott épület, azonban a modern kor építési előírásainak – ideértve az akadálymentességre és a biztonságra vonatkozó szabályokat –, már nem nagyon felel meg. Számos mechanikai, elektromos, audiovizuális, valamint infokommunikációs rendszer és eszköz élettartama a végén jár, így elengedhetetlenné vált annak modernizálása. Ezen átfogó felújítás 2020 nyarán kezdődik meg.

A 22,371 m2 alapterület felújítása során először egy új állandó épületet húznak fel, amely ideiglenesen fogadóhelyként szolgálna a különböző eseményeknek a felújítás ideje alatt. Az új állandó épület építése gyors ütemben zajlik, az új épületrész munkálatai várhatóan 2020-ban fejeződnek be. Emellett jelenleg tervezési változtatásokon dolgoznak, hogy az eredetileg betervezett beton helyett inkább több fagerendát használjanak fel a felújítás során, ezzel javítva a belső megjelenést és felgyorsítva a helyszínen végzett munkát. Mindez nem érinti az általános költségvetést.

Egyéb épületrészek felújításával kapcsolatban elmondható, hogy a P10 parkolóval és az új Plaza létrehozásával kapcsolatos szerkezeti munka befejeződött, és 2019 eleje óta a parkoló újra működik anélkül, hogy az befolyásolná a felújítási munkálatok menetét. A H épület legmagasabb szintjének alapjai elkészültek, a mechanikai, elektromos és vízvezeték-munkák megkezdődtek a szükséges elektromos berendezések felszerelésével. Az üveg homlokzaton elvégzendő teljesítményvizsgálat folyamatban van, valamint a bejárati előcsarnokban duplamagasságú (több mint 7 méter magas) előgyártott oszlopokat szereltek fel.

Mi következik?

 • 2020: az új épület befejezése és ideiglenes szárnyként történő használatának megkezdése; majd a meglévő épületek felújításának megkezdése és az „E” épülettorony lebontása, ha már nincs rá szükség;

 • 2024: a teljes projekt befejezése.

A projekt fő ütemtervei a következők:

I. fázis

A projekt I. szakasza a „H épület” új állandó épületének (New Permanent Building) felépítését irányozza elő.

 • A Munkacsomag engedélyezése.

 • 1. szerződés: 2017-2019 – Új épület építése.

II. Fázis

A projekt II. szakasza a már meglévő épületek termeinek felújítását irányozza elő: A épület, B épület irodái és könyvtára, C épület, D épület, S épület és az E épület felújítása.

 • 2. szerződés: 2019 – A Nemzetek Palotája 1930-as évekbeli történelmi épületének több mint 100 000 m2-en történő felújítása (A, AB, AC, részben a B1 épület, B2, C, D, S és B épületrészek).

 • 3. szerződés: 2021 – A Nemzetek Palotájának 1970-es évekbeli épületének több mint 70 000 m2-en történő felújítása (E épület).


Hasznos linkek:

https://www.ungm.org/

https://www.ungm.org/Vendor/Registration

http://www.devbusiness.com/

https://www.unglobalcompact.org/