Az ENSZ közbeszerzési tevékénységek célja az áruk, szolgáltatások időbeni beszerzése figyelembe véve az adott ENSZ Szervezet célját, a versenyen keresztül tisztességes, integrált, átlátható eljárás biztosítását, a gazdaságosság és hatékonyság elvét, a legjobb ár-érték arány elérését.

Bár a fent említett irányadó elveket minden ENSZ szervezet elfogadja, a szervezetek önállóan alakítják ki közbeszerzési szabályaikat, ezért azok a részletekben eltérnek, eltérhetnek egymástól.

Az ENSZ szervezeti rendszere igen szerteágazó egységeket jelent (központok, ügynökségek, bizottságok, programok), amelyek közül egyesek az ENSZ rendes költségvetéséből finanszírozottak, mások önálló költségvetéssel rendelkeznek, vagy kizárólagosan önkéntes hozzájárulásból gazdálkodnak.

Ezek az ENSZ szervezetek lényegesen különböznek nagyságukban és tevékenységükben is. Míg minden egyes szervezet költségvetéséből bizonyos összeget igazgatási közbeszerzésre költ irodáik működtetésére, addig az egyéb közbeszerzéseik nagymértékben függnek a rájuk bízott feladataiktól.

Jogi háttér

Minden egyes ENSZ Szervezetnek van pénzügyi rendelete (Financial Regulations and Rules, továbbiakban FRR), amely a közbeszerzési eljárás kereteit határozza meg: megjelöli az irányadó elveket, a közbeszerzési eszközök és értékelések típusait, a versenyeztetésen alapuló pályázati eljárás elsőbbségét, ugyanakkor elismerve a Szervezetek céljainak érdekében történő esetleges eltérést is. A szervezetek FRR részleteiben azonban már jelentkezik különbség, különösen a küszöbértékeket illetően. A különbségek csökkentésére az ENSZ közbeszerzés reformjának keretében tesznek kísérletet.

Az FRR-n kívül a közbeszerzési eljárásokat sok esetben közbeszerzési kézikönyvek segítik. Néhány esetben az FRR-ek megengedik, hogy egy adott szervezet más szervezet közbeszerzési szabályait alkalmazza.

A közbeszerzési eljárásokat csak abban az esetben lehet megindítani, amennyiben arra a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

UN Global Marketplace (UNGM)

Az ENSZ globális piachely elnevezésű portál az ENSZ szervezeti rendszerének közös, közbeszerzéssel foglalkozó internetes oldala. Lehetőséget teremt az ajánlattevő gazdasági szereplők és az egyes ENSZ szervezetek találkozására. Az ENSZ éves szinten közel 17 milliárd USD értékben bonyolít áruk, szolgáltatások terén közbeszerzést. Az UNGM egy egyablakos rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az ENSZ szervezetek megismerkedjenek a potenciális szállítók termékeivel és szolgáltatásaival egy egyszeri ingyenes regisztrációs űrlap kitöltésével. A honlap arra is lehetőséget kínál, hogy a potenciális ajánlattevők folyamatosan információt kapjanak az éppen aktuális közbeszerzési eljárásokról, valamint igénybe vegyék a UN Tender Alert Service szolgáltatást, amely alapján évi 250 USD befizetése esetén a rendszer automatikus üzenetet küld közvetlenül a cég részére a kiválasztott területeken megjelenő új kiírásokról. Az ENSZ közbeszerzéseinek 95%-a felkerül erre a honlapra; a szállítóknak kötelezően regisztrálniuk kell, amennyiben részt kívánnak venni ENSZ közbeszerzésben. Eddig mintegy 120 magyar cég regisztrált, akik szabadon válogathatnak az aktuális eszköz- vagy szolgáltatás-beszerzések között. Kiemelendő, hogy az angol vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete elengedhetetlen a rendszer használatához, a pályázati anyagok kezeléséhez és a beszerzési részleggel történő aktív kapcsolattartáshoz. Szakmai szervezetek, kamarák közvetlenül nem tudnak regisztrálni a UNGM-en.

Az ENSZ közbeszerzések jellege, éves nagyságrendje

Az ENSZ közbeszerzések összege 2014-ben 17,2 milliárd USD dollárt tett ki, amelynek 51,3%-a áruk, és 48,7%-a szolgáltatások beszerzésére vonatkozott. Az ENSZ közbeszerzésekben 194 különböző ország vállalkozásai vettek részt, a 17,2 milliárdból 7,36 milliárd USD összeget 10 ország képvisel az USA-val, Indiával, Afganisztánnal, Belgiummal és Svájccal az élen. A top tíz ország 41.3%-ban fejlődő és átmeneti gazdasággal rendelkező országot képvisel (Afganisztán, India, Oroszország, Egyesült Arab Emirátusok).

A szervezeteket tekintve a közbeszerzések legnagyobb arányát az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), az ENSZ titkárságának Közbeszerzési Osztálya, valamint az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) képviseli. Az ENSZ Titkárságának közbeszerzési osztálya fedi le az ENSZ New York-i illetve más székhelyű hivatalai, a helyszíni missziók, a regionális bizottságok és a bíróságok közbeszerzéseit.

Az ENSZ közbeszerzések jellegüket tekintve igen szerteágazó képet mutatnak: a két legnagyobb kategóriát az egészségügy (gyógyszeripar, egészségügyi szolgáltatások, orvosi és laboratóriumi felszerelések) 20%-kal és a szállítási szektor (szállítási szolgáltatások és gépjárművek) 15%-kal képviseli. Az ENSZ közbeszerzések mintegy 10%-át további 3 ágazat teszi ki: építkezések és műszaki tervezések, élelmezés és mezőgazdaság, valamint az igazgatási szektor.

Az áruk kategóriában a legjelentősebb tételek az élelmiszer, az gyógyszeripari termékek, az orvosi és laboratóriumi felszerelések, gépjárművek, telekommunikációs eszközök, oktatási felszerelések, lakhatási objektumok, mezőgazdasági termékek és háztartási cikkek. A szolgáltatás területén a biztonsági szolgáltatások, a kiszervezett személyzeti szolgáltatások, a műszaki szolgáltatások, az általános igazgatás, a nyomtatás, a szállítási szolgáltatások, a tanácsadás, a telekommunikációs szolgáltatások a legjelentősebb területek.

Magyar részvétel az ENSZ közbeszerzésekben

Magyar vállalkozások is részt vesznek ENSZ közbeszerzésekben. Míg 2013-ban 12,026 millió USD-vel, addig 2014-ben már 19,209 millió USD-vel képviselte magát Magyarország az ENSZ közbeszerzésének rendszerében; ebből 9,157 millió USD-vel az áruk és 10,052 millió USD -vel a szolgáltatások területén. Az áruk tekintetében Világélelmezési Program közbeszerzésében 7,201 millió USD Magyarország részesedése, de ezen kívül jelentős a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 795 ezer USD vagy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa 500 ezer USD értékű magyar közbeszerzése is (az ENSZ közbeszerzésekben való magyar részvétel szakosított szervezetek szerinti 2014. évi összesítése itt található). A szolgáltatások területén az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa 8,757 millió USD-os részesedése a legszembetűnőbb.

A magyar beszállítók skálája is széles, csak példálózó jelleggel (a legnagyobb beszállítók listája itt érhető el): az Izotóp Intézet Kft. sugárzó berendezései révén 636 ezer USD-vel, valamint a nukleáris hulladék menedzsment területén 30 ezer USD-vel vett részt ENSZ közbeszerzésben, míg a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszerek és más gyógyszeripari termékekkel 184 ezer USD-vel, az IN-KAL Zrt. biztonsági felszereléssel 57,117 ezer USD értékben, a Magyar Telekom Nyrt. 30,755 ezer USD értékben mobil kommunikációs szolgáltatással.  Oktatás és képzés terén több magyar cég (Interworks, CAN Studios, Skillsoft, stb.), a számítógépes szolgáltatások területén pedig a Hewlett-Packard jelent meg.

Lehetőségek magyar vállalkozások számára;
alapvető információk a sikeres pályázáshoz

Bár a székhelyországok jelentős előnnyel rendelkeznek az ENSZ közbeszerzéseinek megszerzésében, számos olyan terület van, ahol Genf vagy Bécs esetén a földrajzi közelség miatt valószínűleg magyar beszállítók is versenyképesek lehetnének, például építőipari, bútoripari, nyomdaipari megbízások, vagy IT pályázatok vonatkozásában.

      A.  Online források, elérhető információk

Annak beazonosítására, hogy melyik ENSZ szervezet milyen típusú áruk és szolgáltatások vonatkozásában ír ki közbeszerzést, a vállalkozások az alábbi forrásokban találhatnak információt:

Az Általános Üzleti Útmutató ismerteti az összes ENSZ-szervezet mandátumát, közbeszerzési szükségleteit, az eljárásokat és az elérhetőségeket. A „Praktikus tanácsok az ENSZ-vel való üzleti tevékenységhez” című kiadvány a szervezetek közbeszerzési gyakorlatáról ad felvilágosítást. „A fejlesztési célú üzleti tevékenység” honlap pedig az ENSZ, a kormányok és a fejlesztési bankok által finanszírozott projektekhez szükséges közbeszerzésekről nyújt eligazítást.

        B. Az UNMG-n való regisztráció, az ahhoz szükséges információk, a regisztráció különböző státuszai

Az ENSZ-es kiírások alapvetően a három alábbi kategóriában jelennek meg; ennek megfelelően a regisztrációra is három szinten kerülhet sor:

  • Alapszint (Request for Quotation - Basic registration): egyszerű beszerzések, nem komplex szolgáltatások 40.000 USD értékig. Egyszerű beszállítói regisztráció elegendő, azaz az általános vállalkozási információk mellett információszolgáltatás arról, mely országokban végzi a vállalat a tevékenységét; valamint a végzett tevékenységgel összefüggésben az áruk és szolgáltatások klasszifikációja szükséges.  A legkedvezőbb ár nyer. Hátránya, hogy általában nagyon rövid a határidővel jelenik meg a kiírás.
  • 1-es szint (Request for Proposal): komplexebb projektek 500.000 USD értékig.  Az alapszintnél megkövetelt adatok mellett a regisztráció során szükséges a cégbejegyzési kivonat feltüntetése és 3 referencia az üzleti partnerek köréből; a pályázó cégnek legalább három éve aktívnak kell lennie; valamint a tulajdonosokról és a menedzsment tagjairól is adatokat kell szolgáltatni. A kiírásnak technikailag megfelelő legkedvezőbb árú ajánlat nyer. A tipikus pályázati határidő 2-3 hónap.
  • 2-es szint (Invitation to Bid): Legkomplexebb kiírások 500.000 USD érték felett. Az 1-es szinten elvárt dokumentumokon túl az elmúlt egy évből szükséges referenciát beszerezni; illetve a megelőző 3 év pénzügyi beszámolóit is bekérik. A döntés alapja itt már csak 40%-ban az ár, míg 60%-ban a technikai megoldás színvonala. A tipikus projektméret 3-4 millió USD, a pályázati határidő általában 2-3 hónap.

A regisztráció mindig konkrét ENSZ-szervezet vagy szervezetek megjelölésével történik. A magyar cégek főként az első két kategóriában lehetnek versenyképesek, amennyiben a helyi – svájci és francia – cégeknél kedvezőbb árakkal dolgoznak, és képesek időben reagálni a kiírásokra.

A regisztrációnak különböző státuszai vannak. A benyújtást (submitted) követően, ha alapszíntű regisztrációról van szó, az ENSZ szervezete(i) áttekintik és értékelik a regisztrációt, amely kb. 10 munkanap alatt történik meg. Az 1-es, és 2-es szintű regisztrációnál az értékelés legtöbb esetben csak egy közbeszerzési eljárás részeként történik meg. Az értékelés során (in progress) nem lehet változtatni a regisztráción.

 Amennyiben az értékelés pozitív eredményt hoz, a vállalkozás a „regisztrált” (registered) státuszt nyeri el. Ez azt jelenti, hogy a cégről szóló információk a potenciális eladók adatbázisának a részévé vált; az összes ENSZ szervezet számára hozzáférhető. A regisztráció nem jelent előminősítést. Az előminősítés egy szisztematikus eljárás, amelyben meghatározzák egy gyártó kapacitását egy nemzetközi sztenderdeknek és a szervezet elvárásainak megfelelő színvonalú termék előállítására. (Az előminősítést általában alapvető gyógyszereknél, gyógyszeripari eszközöknél alkalmazzák.) Az ENSZ-szervezetek fenntartják magunknak a jogot további cégértékelések elvégzésére a közbeszerzési eljárás során. A regisztrált cégeknek természetesen továbbra is árajánlatot és javaslatot kell benyújtaniuk egy konkrét tenderfelhívásra.

Ha a regisztrálás folyamán információk hiányoznak a cégről (hiányos regisztráció), akkor ezeket a hiányzó adatokat az adott ENSZ-szervezet e-mailben megkéri határidő megjelölésével (vendor to update). Kétszeri emlékeztető után, ha határidőre nem érkezik meg az információ, a regisztráció deaktiválásra kerül.

Amennyiben az idők folyamán az adott ENSZ szervezet változtat a követelményein, illetve a cégnek változnak az árui, szolgáltatásai, akkor előfordulhat, hogy a regisztráció „nem összeillő” (unmatched) státuszt ér el.

Ha egy cég hat hónapig nem jelentkezik be, előzetes figyelmeztetés után a regisztráció automatikusan deaktiválásra kerül. A deaktiválás a regisztrációban megjelölt ENSZ szervezet, szervezetek vonatkozásában történik; a többi ENSZ szervezet számára ettől függetlenül még elérhető lesz a cégre vonatkozó információ.

Előfordulhat, hogy a regisztráció visszautasításra (declined) kerül abban az esetben, ha az áru vagy szolgáltatás nem összeegyeztethető az adott ENSZ-szervezet szükségleteivel, vagy az ENSZ-szervezet egy olyan országban működik, ahol a vállalat nem folytat tevékenységet. Specifikus követelménynek való megfelelés hiánya (pl. minimum évek száma, amióta a vállalat a tevékenységgel foglalkozik) is előidézheti a visszautasítást. A regisztráció visszautasítása egy adott szervezet által nem jelenti azt, hogy a többi szervezet nem férhet hozzá a cégről szolgáltatott információkhoz, illetve, hogy nem vehet részt közbeszerzésekben más szervezeteknél.

A regisztráció folyamatában a vállalatok automatikusan összeillesztésre kerülnek azokkal az ENSZ-szervezetekkel, amelyek az adott áru vagy szolgáltatás tekintetében potenciálisan vevők lehetnek. A vállalat a kiválasztott ENSZ-szervezetekből törölhet, ha úgy kívánja. Ha valamely konkrét Szervezet nem jelenik meg a listában, akkor az a Szervezet nem érdekelt az adott áruban vagy szolgáltatásban. 

      C. Az Általános Üzleti Útmutató

Az Általános Üzleti Útmutató célja, hogy megismertesse az ENSZ-szervezetek közbeszerzéseinek alapelveit, a közbeszerzésekhez iránymutatásként szolgáljon, illetve előmozdítsa a különböző közbeszerzési eljárások harmonizációját. A közbeszerzési eljárásokban származási országtól függetlenül bárki részt vehet, bár ilyen megkötéseket a Biztonsági Tanács (BT) és az ENSZ Közgyűlés hozhat; illetve az adott szervezet bizonyos esetekben a földrajzi kiterjedést is lehatárolhatja. Beszállítóvá váláshoz bizonyos minimum kritériumoknak kell megfelelni, ezek közé tartozik a jogképesség szerződéskötésre, a szükséges szakmai és technikai megfelelés, stabil pénzügyi helyzet, a felszereltség és a szakképzett személyzet megléte. Ezek a minimum követelmények eltérnek az ún. előminősítési eljárástól, amely során a beszállító megfelelőségét egy adott projekt vagy szerződés tekintetében vizsgálják. A regisztráció alatt bemutattuk az ENSZ közbeszerzési kiírások különböző típusait. A közbeszerzés során a versenyeztetés történhet meghívásos vagy nyílt eljárás útján. Nyílt nemzetközi verseny esetén a legtöbb szervezet az UNGM honlapon tesz fel felhívást. Korlátozott nemzetközi verseny esetén az ajánlatkérő már egy limitált számú potenciális ajánlattevővel veszi fel a kapcsolatot. Ez a gazdaságosságra, hatékonyságra törekvés jegyében egy alacsony értékű vagy sürgős eset kapcsán, illetve limitáltan elérhető áruk, szolgáltatások esetén fordul elő. A helyi verseny a kiírást országra, területre korlátozva jeleníti meg. Meghívásos eljárásra kerülhet sor védett áru vagy szolgáltatás esetén; egy meglévő eszköz felújításakor, vagy sürgősségre való hivatkozással. Miután a közbeszerző szervezet az ajánlatokat megkapta és kinyitotta (ez is történhet nyílt eljárás keretében), elvégzi az értékelést a kiírásban megadott kritériumok alapján, majd a kiválasztást követően megtörténhet a közbeszerzési szerződés megkötése. A közbeszerző szervezet teljesítési biztosítékot kérhet a beszállítótól.

      D.   Az ENSZ beszállítói Magatartási Kódex

AZ UNMG honlapján is hozzáférhető a beszállítói magatartási kódex, mely kimondja, hogy az ENSZ Alapokmányában található értékek - így az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a társadalmi igazságosság és emberi méltóság, a férfiak és nők egyenjogúságának tiszteletben tartása -vezérlő értékként szolgálnak a közbeszerzések területén is.

Az ENSZ „Globális Megállapodás” (Global Compact) elnevezésű kezdeményezése egy önkéntes alapon működő nemzetközi vállalati polgári hálózat. Az ENSZ Globális Megállapodása tíz olyan elvet foglal magában, amelyeket a vállalkozásoknak fel kell karolniuk, támogatniuk kell, és saját befolyási körükben alapvető értékekként kell megvalósítaniuk az emberi jogok, az alapvető munkaügyi normák, a környezetvédelem, valamint a korrupció elleni küzdelem terén. A cégek erre kötelezettséget vállalnak, és az elveket önkéntes alapon belefoglalják üzleti tevékenységeikbe.

A nemzetközi munkaügyi normák, melyet az ILO állított össze, a Beszállítói Magatartási Kódex alapja is.

A kódex főbb elemei az alábbiakban foglalhatóak össze:

  • a dolgozók egyesülési szabadsága és a kollektív tárgyaláshoz való joga;
  • a kötelező vagy kényszermunka tilalma, a gyermekmunka tilalma, a diszkrimináció tilalma;
  • a bérek, a munkaidő és egyéb munkafeltételek tiszteletben tartása;
  • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása;
  • az emberi jogok tiszteletben tartása; a zaklatás, a szélsőséges és embertelen bánásmód tilalma;
  • hatékony környezetvédelmi elvek megvalósítása; vegyi és veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elvek tiszteletben tartása; a szennyvíz és szilárd hulladék, szennyezőanyag kibocsátás megfelelő kezelése; a hulladék minimalizálása, és az újrafeldolgozás maximalizálása;
  • etikai elvárások, úgy mint korrupció tilalma; összeférhetetlenség nyilvánosságra hozatala; ajándékozás, vendéglátás tilalma; ex munkavállalókat érintő korlátozások tiszteletben tartása.

Az ENSZ elvárja, hogy ezt a magatartási kódexet minden, az ENSZ szervezettel kapcsolatba kerülő, közbeszerződési szerződést kötő vállalkozás saját személyzetével, leányvállalatával, alvállalkozójával megismertesse.

      E.    Várható nagyobb ENSZ közbeszerzés

Figyelemre méltó esemény az ENSZ közbeszerzés területén az ENSZ Genfi Hivatalának 2016-ban induló, 837 millió CHF költségvetésű teljes rekonstrukciós projektje, az ún. Strategic Heritage Plan (SHP), amely nagyszerű alkalmat jelentene a magyar vállalkozások számára is.

Hasznos linkek:

https://www.ungm.org/

https://www.ungm.org/Vendor/Registration

http://www.devbusiness.com/

https://www.unglobalcompact.org/